Regulamin Najmu

WARUNKI SZCZEGÓLNE WYNAJMU I REZERWACJI

OnHoliday Apartamenty

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w OnHoliday Apartamenty. Umowa pomiędzy Klientem a Operatorem OnHoliday Apartamenty, zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem OnHoliday Apartamenty jest AXIN GROUP SP ZOO, ul. OZIMSKA 77B/110, 45-370 OPOLE, działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego/pensjonatowego, zwanego dalej apartamentem. OnHoliday Apartamenty świadczy usługi w zakresie całorocznej obsługi oraz organizacji wynajmu tego apartamentu, na krótkotrwałe pobyty turystyczne Gościom/Klientom.

Operator OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu.

Operator OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO, nie ponosi odpowiedzialności za aktualność ofert apartamentów, zarządzanych przez operatora, zamieszczonych na innych stronach niż www.onholiday.com.pl

 

§ 1. ZASADY REZERWACJI

Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów, znajduje się na stronie internetowej www.onholiday.com.pl oraz w innych materiałach informacyjnych wydawanych przez operatora OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO

Po zapoznaniu się z ofertą, dokonuje samodzielnie rezerwacji na stronie www.onholiday.com.pl lub Klient uzgadnia z operatorem OnHoliday Apartamenty telefonicznie lub pocztą elektroniczną szczegóły, co do terminu oraz ceny wykonania usługi. W tym momencie następuje rezerwacja apartamentu.

Następstwem powyższego Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji. Przesłane potwierdzenie, będzie posiadało unikalny numer rezerwacji, a ponadto będzie zawierało informacje o numerze wybranego apartamentu, terminie rezerwacji, ilości osób oraz ceny za usługę i ewentualnych opłatach dodatkowych. Od tego momentu, Klient jest zobowiązany w przeciągu 2 dni (jeśli nie ustalono inaczej), wpłacić opłatę rezerwacyjną lub opłatę za całość pobytu ( w zależności od wybranej przez rezerwującego opcji) w wysokości i na numer konta bankowego, podanych w potwierdzeniu rezerwacji. Płatność możliwa jest również poprzez Centrum Rozliczeniowe Przelewy24 ( rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem) . Wpłata ta będzie stanowić opłatę rezerwacyjną. O zaksięgowaniu wpłaty, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

Nie wpłacenie w wyznaczonym terminie opłaty rezerwacyjnej, skutkuje anulowaniem rezerwacji. Jeśli Klient dokonał wpłaty po terminie, a rezerwacja została już anulowana, zostanie on o tym poinformowany, a wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

Potwierdzenie rezerwacji wraz z dokonaniem opłaty rezerwacyjnej, jest dla Klienta potwierdzeniem zawarcia umowy z operatorem OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO.

Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt, Klient wpłaci najpóźniej 14 dni przed przyjazdem (o ile nie wybrano opcji wpłaty całości za pobyt w momencie przyjazdu) .

Opłata rezerwacyjna fiskalizowana jest w momencie zaksięgowania opłaty na koncie operatora. O konieczności wystawanie faktury za pobyt, należy poinformować operatora w momencie dokonywania rezerwacji. Faktura za pobyt, do paragonu może być wystawiona tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się NIP nabywcy.

Rezerwując pobyt, akceptują Państwo informacje zawarte na stronie internetowej www.onholiday.com.pl .

Operator ma prawo do anulacji rezerwacji i zwrotu pieniędzy bez podawania przyczyny.

§ 2. ZMIANA REZERWACJI

Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić pocztą elektroniczną operatorowi OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO, z tym, że o ile zmiana ma dotyczyć terminu pobytu w apartamencie, należy ją zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu.

Przy zachowaniu powyższego, operator OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO, rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta pocztą elektroniczną.

W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.

§ 3. ANULOWANIE REZERWACJI

W przypadku wyboru oferty bez możliwości zwrotu („oferta bezzwrotna”), Klient zostanie obciążony 100% całkowitej ceny rezerwacji lub rezerwujący dokonuje wpłaty całości należności za pobyt, w terminie do 2 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji, opłata ta nie podlega zwrotowi.

W przypadku wyboru oferty częściowo zwrotnej, Klient zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji lub rezerwujący dokonuje wpłaty 30% należności za pobyt, w terminie do 2 dni po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji 30% opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

„Bezpieczna oferta 100%”  – możliwość bez kosztowej anulacji i zwrot wpłaty do 14 dni przed przyjazdem. Płatność składa się z dwóch rat. Gość zostanie obciążony pierwszą ratą zaliczki będącą 30% całkowitej ceny rezerwacji po dokonaniu rezerwacji i drugą ratą płatności do 100% całkowitej ceny rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 2 dni. Warunki anulacji „Bezpiecznej oferty 100%”: Gość może dokonać bez kosztowej anulacji do 14 dni przed przyjazdem, a wpłacona zaliczka zostanie zwrócona do 14 dni roboczych od anulacji. W przypadku odwołania rezerwacji po wyznaczonym terminie, gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji. Dotyczy oferty w taryfie Standard

Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji, gdy Klient wskaże nowego Gościa na ten sam apartament, w tym samym terminie, za stawkę nie niższą niż pierwotna rezerwacja, w każdym przypadku anulacja zostanie potwierdzona przez operatora OnHoliday Apartamenty– AXIN GROUP SP Z .O.O pocztą elektroniczną.

Podstawą anulowania rezerwacji nie mogą być warunki atmosferyczne.

W przypadku wcześniejszego opuszczenia Apartamentu przez Gości (lub późniejszego przybycia) bez względu na powód, nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu zamieszczonego na stronie: https://www.onholiday.com.pl/regulamin

§ 4. SKŁADOWE CENY

Podana w potwierdzeniu rezerwacji apartamentu cena, jest ceną brutto i obejmuje:

Pobyt w apartamencie maksymalnej, ustalonej dla niego, liczby osób w wybranym terminie.

Koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne.

Koszt sprzątania końcowego .

Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej/ uzdrowiskowej, która jest płatna w dniu przyjazdu. Opłata różni się w zależności od miejscowości.

Dla apartamentów w lokalizacji Kołobrzeg opłata uzdrowiskowa od dnia 01.01.2024 wynosi: 6,20 zł/ 1 osoba dorosła oraz dzieci za dobę – płatność gotówką.

Dla apartamentów w lokalizacji Świeradów-Zdrój opłata uzdrowiskowa od dnia 01.01.2024 wynosi: 6,00 zł/ 1 osoba dorosła oraz dzieci za dobę- płatność gotówką.

 

§ 5. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, KAUCJA

Pobyt rozpoczyna się o godzinie 16:00 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia rezerwacji. Zameldowanie odbywa się do godz. 21:00.

W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 150 zł.

O ile nie zapadną inne uzgodnienia, Gości oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 16:00 po wcześniejszym telefonicznym kontaktem z Rezydentem operatora OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO.

Zatrzymanie apartamentu przez Gości po godzinie 10:00, skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 300% należności za apartament za dobę.

Opuszczenie apartamentu przez Gości, powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godziny 10:00. Przekazanie kluczy przedstawicielowi operatora OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Rezydentem operatora OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO

Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości, co jednak uzależnione jest od dostępności apartamentu.

Do kosztu pobytu w apartamentach oddzielnie doliczana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez Gości.

W przypadku jeżeli pobyt Gościa będzie przypadał na odbywający się w Kołobrzegu „Sunrise” oraz „SunFestival” (w terminie od 19.07.2024 do 29.07.2024) kaucja zwrotna wyniesie 2000 zł.

Kaucja zostanie pobrana przez Operatora najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa w formie gotówki ewentualnie czasowej blokady środków pieniężnych na karcie kredytowej podanej przez Gościa.

Kaucja zwracana jest w całości przez Operatora w przypadku braku zaistnienia szkód w apartamencie w terminie do 14 dni po zakończeniu pobytu. Jednocześnie Operator informuje, że faktyczny czas odblokowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym karty kredytowej zależy od podmiotu obsługującego kartę kredytową.

W przypadku zaistnienia szkód w apartamencie, z wysokości kaucji potrącany jest koszt ich usunięcia. Potrącenie kaucji nie zwalnia Gościa z odpowiedzialności wobec Operatora z tytułu szkód wyrządzonych w wynajmowanym apartamencie, przekraczających wysokość kaucji i roszczeń Operator z powyższego tytułu.

Wynajęte apartamenty nie mogą być przekazywane, ani udostępnione osobom trzecim.

Opłata za łóżeczko turystyczne z pościelą: 50 zł/doba.

§ 6. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

Gość zobowiązany jest dokonać meldunku, wypełniając Kartę meldunkową On-Line lub u Rezydenta w celu potwierdzenia tożsamości. Klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią.

Osoba rezerwująca apartament i przynajmniej jedna osoba przebywająca w apartamencie podczas całego pobytu, musi mieć ukończone 21 lat.

Operator zastrzega, że apartament nie będzie udostępniony osobom poniżej 21 roku życia. Jeżeli podczas meldunku okaże się, że meldujący się nie spełniają wymogu wieku minimalnego, rezerwacja zostanie anulowana, a należność za pobyt zostanie zwrócona.

Przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania m.in., co do maksymalnej dopuszczalnej liczby osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz zakazu palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku przekroczenia deklarowanej w potwierdzeniu rezerwacji liczby osób korzystających z apartamentu od godz. 22:00 do godz. 8:00 (bez zgody i wiedzy operatora), operator OnHoliday Apartamenty – AXIN GROUP SP ZOO zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za dodatkową osobę/by wg cennika.

Przyjazd z psem możliwy jest tylko w wybranych apartamentach.  Obowiązuje dodatkowa opłata 50 zł za dobę za psa w apartamencie. (Informację, w których apartamentach akceptowane są pobyty z psami, mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w dziale rezerwacji OnHoliday Apartamenty: info@onholiday.com.pl; Nie akceptujemy pobytów z kotami, królikami, gryzoniami, ptakami, gadami- prosimy o zrozumienie).

Przez cały czas pobytu w apartamencie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

w przypadku przekroczenia możliwej liczby zamieszkujących apartament osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, operator OnHoliday Apartamenty ma prawo  i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie i zatrzymania pobranej płatności oraz kaucji.

Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio oraz przedmioty gospodarstwa domowego, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku utraty klucza czy pilota do bramy wyjazdowej, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany oraz zakupu nowego zamka i pilota. W przypadku kradzieży po zgubieniu klucza, operator OnHoliday Apartamenty, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Jeżeli w trakcie pobytu Gościa, dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, Gość zobowiązany jest do pokrycia na rzecz operatora, wynikłych z tego tytułu strat.

O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika obiektu. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

Usterki można zgłaszać dzwoniąc pod numer: 536 111 333

Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Gościa, bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela operatora OnHoliday Apartamenty, może spowodować roszczenia ze strony operatora.

W czasie pobytu, Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie, przedstawiciel operatora OnHoliday Apartamenty, przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa.

W sytuacjach awarii lub innych zdarzeń losowych, w których zachodzi konieczność natychmiastowego wejścia do apartamentu, kiedy nie jest możliwa natychmiastowa obecność Klienta, operator może wejść do apartamentu, w celu usunięcia awarii lub powstałego zdarzenia losowego. W takim przypadku do lokalu powinno wejść dwóch pracowników operatora wraz z ewentualnymi osobami trzecimi, niezbędnymi do usunięcia awarii. O takiej sytuacji operator niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie, sms-owo lub w drodze mailowej.

Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom operatora OnHoliday Apartamenty, wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście Rezydentowi lub pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu.

Jeżeli w czasie pobytu będą Państwo niezadowoleni z jakości usług lub z jakiegokolwiek innego powodu, zależnego od operatora OnHoliday Apartamenty, prosimy ten fakt natychmiast zgłosić, abyśmy mogli rozwiązać zaistniały problem.

Wszelkie wątpliwości, reklamacje, należy zgłaszać maksymalnie do 2 godzin od odebrania kluczy do apartamentu, w innym wypadku, nie będą one uznane.

W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-8:00. W tym czasie osoby korzystające z apartamentu, mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości. Jeśli Goście będą zachowywać się niestosownie, będą zakłócać porządek publiczny, ciszę nocną, będą się awanturować, niszczyć mienie apartamentu, przedstawiciel operatora OnHoliday Apartamenty, ma prawo do natychmiastowego usunięcia Gości z apartamentu, bez zwrotu pieniędzy.

Apartamenty są w pełni wyposażone i przygotowane do dyspozycji Gości. Na Gościach apartamentu spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty dostępu do kompleksu rekreacyjnego (dotyczy oferty z dostępem do SPA) Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 200 zł za kartę.

W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł.

We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. W razie złamania zakazu, Gość zostanie obciążony karą pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Na balkonach, tarasach oraz częściach wspólnych obiektów noclegowych, obowiązuje zakaz karmienia mew, gołębi oraz innych dziko żyjących zwierząt.

Przed zakończeniem pobytu Gość zobowiązany jest do wyrzucenia śmieci oraz do umycia naczyń i garnków. W razie pozostawienia rażącego bałaganu, gość zostanie obciążony opłatą za podwójne sprzątanie w wysokości od 150 do 350 zł.

Gość zobowiązany jest do segregacji śmieci.

W apartamentach obowiązuje zakaz organizowania przyjęć, imprez okolicznościowych, oraz ogólnie pojętego zakłócania spokoju. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, skarg sąsiadów lub administracji budynku Wynajmujący zastrzega, iż ma prawo nałożyć na Najemcę karę w wysokości 1500 PLN oraz natychmiast usunąć Najemcę z wynajmowanego apartamentu bez zwrotu kwoty za nie wykorzystany czas najmu

§ 7. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

Dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez OnHoliday Apartamenty– AXIN GROUP SP Z .O.O- wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację Polityki Prywatności -Klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na stronie: https://www.OnHoliday.com.pl/polityka-prywatnosci

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy operatorem OnHoliday Apartamenty, tj.   AXIN GROUP SP Z.O.O ,a Gościem/Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby AXIN GROUP SP Z.O.O.

§ 8. REKLAMACJE

Reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@onholiday.com.pl, termin rozpatrzenia do 14 dni roboczych.