Wydmy w Dźwirzynie

Atrakcja

Wydmy w Dźwirzynie, położone między tym miastem a Grzybowem, stanowią rzeczywiście urokliwą atrakcję przyrodniczą. Otoczone przez malownicze plaże, te formacje piaskowe kryją w sobie wiele tajemnic.

Jedną z najciekawszych jest wydma wędrująca znana jako „Patelnia”. Co roku przemieszcza się ona o około 2 metry w kierunku północno-wschodnim. To niezwykłe zjawisko jest dowodem na nieustanną dynamikę i zmienność krajobrazów przybrzeżnych.

W przeszłości obowiązywał zakaz poruszania się po wydmach w celu ich ochrony. To podkreśla, jak ważne jest zachowanie tych delikatnych i niezwykłych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Bez odpowiedniego zarządzania i ochrony, wydmy mogą być narażone na erozję i zniszczenie.