Najstarsze dęby w Polsce

Atrakcja

W Ustroniu Morskim rosną dwa z najstarszych dębów w Polsce: „Bolesław” o wieku około 800 lat i „Warcisław”, który ma około 640 lat. Wiek tych imponujących drzew został ustalony na podstawie badań dendrologicznych przeprowadzonych w 2000 roku. W celu umożliwienia łatwego dostępu do tych naturalnych pomników, z Ustronia Morskiego wyznaczono błękitny szlak turystyczny.